09064. Prøvegravningsrapport

Martin Mikkelsen
Der blev fundet enkelte, diffuse fyldskifter og i et af disse fundet en slagsten, tre flintblokke og et enkelt flintafslag og i et andet fundet to små lerkarskår, der evt. kan være fra y. bronzealder. I området også mulige spor efter et agersystem med rhener til højryggede agre
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.