HEM 4296 Solbakken IV_Beretning

Hans Rostholm & H. Rostholm
Herning Museum har i løbet af 2006 gennemført udgravning af bopladsspor fra bronzealder og jernalder samt grave og en smedje fra jernalder i forbindelse med Vejdirektoratets anlæggelse af Motortrafikvej Snejbjerg – Herning (Etape 6605 Vest). Udgravningen løber over en 220 m lang strækning vest for Koustrupvej (mellem st. 11.80 og 12.02) og omfatter i alt 14.800 m2. Ved undersøgelsen blev der registreret 11 huse fra både bronze- og jernalder, enkelte kortere hegnsforløb, 55 kogestensgruber, 22...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.