MKH 1806 Nørregade - Beretning

Anders Hartvig
Beretning over fund af vandledning af kobber i forbindelse med gaderenovering i Nørregade, Christiansfeld. Vandledningen må hidrøre fra Brødremenighedens anlæggelse af Christiansfeld by i 1773. Et stykke af vandledningens forløb er registreret og et stykke hjemtaget til museet. Kulturcenter Christiansfeld har fremfundet gamle planer af byen med ledningerne påtegnet.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.