HAM4394_Benniksgård_Beretning

P. Ethelberg
Beretning over en arkologisk udgravning i 2004. Ved en arkæologisk undersøgelse forud for opførelse af ferieboliger fandtes et gårdsanlæg fra tidlig middelalder med et syldstensfundament, en ajlebeholder og gruber og stolpehuller. Det drejer sig antagelig om en bygning som var samtidig med den nuværende Benniksgårds hovedhus fra 1700-tallet.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.