VHM 00503 Drøftetruget beretning

Sidsel Wåhlin & Asger Meulengracht Olsen
Forundersøgelse af et 34.250 m2 stort areal på Niels Juelsvej i Hirtshals forud for byggeri. Arealet ligger i et gammelt klitområde med høje klitter og tykke tilsandingslag, i dag beplantet med fyr og anden træarter. Der blev udlagt 5 søgegrøfter SV-NØ. I alle søgegrøfter kunne der registreres et velbevaret muldfjælspløjelag med en tykkelse fra 10 – 40 cm, stærkt præget af flere perioder med sandfygning. Plovfurerne i pløjelaget går alle i samme retning, NNV-SSØ. Flere...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.