SJM 345 - Beretning for større forundersøgelse

Troels Bo Jensen
Ved forundersøgelsen fandtes rester af en tidligere registreret overpløjet gravhøj i den nordlige del af areal (sb. nr. 190510-176), ellers fandtes der ingen væsentlige fortidsminder på det resterende område. Afdækning af højen, som befandt sig præcis hvor tidligere optegnelser placerede den, viste at kun et geologisk aftryk i undergrunden var bevaret. Nedgravninger i kanten af højen fandtes at være fra nyere tid. Højen betragtes derfor som færdigundersøgt, hvorfor hele arealet blev frigivet til den planlagte...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.