HEM 3735 Borup sb. 351_Beretning

Museum Midtjylland
Herning Museum foretog i perioden den 11.-23. november 1999 undersøgelser på område for anlæg af et råstofområde ved Brande. På denne mark kendtes der til 4 overpløjede høje, sb. 38-41. Herud over fandtes andre gravanlæg, som ikke erkendtes som gravhøje, men først fandtes ved afdækning af overjorden. En af dem er sb. 351, der registreredes som en grav med en markant ringgrøft omkring. Der blev ikke gjort fund af genstande, dog menes dateringen af ligge...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.