HAM 5372 Søndermose - Beretning

Per Ethelberg & Katrine Riis
Beretning over arkæologisk undersøgelse i forbindelse med anlæggelse af dobbeltspor på jernbanestrækningen mellem Vojens og Vamdrup, bestilt af BaneDanmark. Indenfor anlægstraceet blev et 100 m2 stort felt afdækket. Her fremkom sporene efter et forsænket gulvlag fra senneolitikum samt en mulig tilhørende grøft.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.