HAM 5331 Flødebøtte - Beretning

Katrine Riis
Beretning over arkæologisk undersøgelse af bopladsspor fra førromersk og romersk jernalder. Ved undersøgelsen blev afdækket sporene efter fem hustomter. Det ene af husene med bevarede væg- og gavlgrøft i beboelsesenden. Herudover fremkom sporene efter en nedbrændt smedje med ovn/esse-rester. Spor efter hegn og gruber afdækkedes ligeledes. Undersøgelsen på ialt 3500 m2 foregik forud for BaneDanmarks planlagte sporudvidelse mellem Vojens og Vamdrup. Den aktuelle undersøgelse blev foretaget øst for banen umiddelbart syd for Sommerstedvej, hvor anlægsmyndigheden...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.