HAM 1095 Strandelhjørnvej - Beretning 2011

Lisbeth Christensen
Beretning: I forbindelse med udbygningen af den eksisterende naturgasledning mellem Egtved og Ellund med en ny linieføring parallelt med den gamle, fandtes i 2011 en boplads fra slutningen af førromersk til ældre romersk jernalder. Landsbyen lå ved Strandelhjørn og bestod af mindst 26 huse, heraf 2 staklader, 19 økonomibygninger, 5 hovedhuse og spredte hegnsforløb. Kun en lille del af bopladsen blev dog frilagt. Specielt for denne lokalitet er fundet af tre ovne i lighed med...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.