FHM 5643 Beretning

L.K. Larsen & Stine Vestergaard Laursen
I forbindelse med etableringen af en faskine og fortsat renovering af gårdspladsen til Paradisgade 4 blev der foretaget en arkæologisk overvågning og undersøgelse ved maskinopgravningen. Kulturlagene, som forekom homogene og meget humøse, var uden bygningsspor. Det sparsomme fundmateriale i de få registrerede kulturlag kan dateres til perioden ca. 1550-1650.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.