TAK1643 Ølhøjsager

M.D. Dyhrfjeld-Johnsen & Maria Lisette Jacobsen
Den egentlige udgravning ved TAK1643 Ølhøjsager har resulteret i i alt 13 uskonstruktioner i form af ti treskibede langhuse, der alle dateres til førromersk jernalder ud fra typologiske kriterier, og tre fire-stolpekonstruktioner. Karakteristisk for størstedelen af langhusene på lokaliteten er, at der kun har været én indgang markeret med dørstolper i konstruktionen. Derudover er der fremkommet enkelte gruber med fund, der dateres til førromersk jernalder og ældre jernalder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.