HAM 5057 Rise Søndervang - Beretning 2010

Pernille Kruse
Beretning over arkæologisk udgravning af et aktivitetsområde med affaldsgruber, kogestensgruber og en rammekonstruktion fra den mellemste bronzealder og ældre førromersk jernalder. Et nordligt felt på ialt 1900 m2 blev undersøgt. Yderligere udgravedes (en del af) et kogestensgrubefelt, der har været i brug igennem yngre bronzealder og begyndelsen af ældre førromersk jernalder. Et sydligt felt på ialt 800 m2 blev undersøgt.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.