HAM 5159 Lundbæk - Beretning 2011

Anders Hartvig
Beretning over arkæologisk undersøgelse af ialt 4300 m2 inden for et 24 meter bredt arbejdstrace defineret i forbindelse med etablering af ny naturgasledning parallelt med eksisterende ledning mellem Ellund og Egtved. Et 180x24 meter stort område afdækkedes (Energinet.dk stationering 26.250-26.400). Herved afdækkedes spor efter mindst 24 treskibede langhuse med tilhørende hegn samt en brønd konstrueret med holk. De undersøgte anlæg skal dateres til perioden ældre romersk til yngre romersk jernalder. Sandsynligvis er der tale om...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.