Nye etape 1-3, boplads

Stine Vestergaard Laursen, H. Skousen & Uffe Rasmussen
Ved udgravning af 800 m2 vådbundsområde i slugt fandtes 25 tørvegrave fra ældre førromersk jernalder. Størrelsen varierede og flere var gruberne gravet ned i den underliggende gytje, hvilket foreløbig tolkes som udtryk for fremstilling af æltetørv. I gruberne fandtes sten i varierende mængde, dyreknogler, bearbejdet flint og potteskår
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.