MKH 1822 Bastrupdam I - Beretning

Klaus Hirsch
Beretning over arkæologisk undersøgelse af et mesolitisk aktivitetsområde med fund fra Maglemose- og Kongemosekulturen ved Bastrupdam syd for Vamdrup. Undersøgt i forbindelse med BaneDanmarks arbejde med sporudvidelse mellem Vojens og Vamdrup. Fundpladsen er tolket som en klynge af jagtstationer på brinken af en tidligere sø, den nuværende Bastrupdam. I alt blev et flintinventar på mere end 5500 stk registreret, heriblandt mange mikrolitter og rester af deres fremstilling.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.