HEM 2903 Ravnsgård_Beretning

H. Rostholm
Herning Museum foretog i perioden 15. – 30. juni 1988 undersøgelser på området, da der ved nedgravning af vandledning på tværs af Storåen opgravedes en del pæle m.m., der antageligt var fra et vejanlæg. Museet fik først meddelelse om fundet efter anlægsarbejdets afslutning og foretog en mindre prøvegravning uden for det omgravede område. Der afdækkedes et ca. 7m2 stort felt med fund af et lag med vandretliggende træstykker og lodrette pæle, der var tilspidsede og...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.