KHM 2647 Hermannshøi

F. Uldall, Randers Kommune & Ernst Stidsing
Udgravningen af del af en større udgravning (KHM 2627). Under forundersøgelsen af gravhøjen blev der erkendt fire grave. Derudover blev der under udgravning fundet yderligere to grave. Alle seks grave var jordfæstegrave, hvoraf den ene dog var med brændte knogler, én indeholdt bronzer fra ældre bronzealder periode II. Flere af gravene havde kistespor bevaret. I højens profil kunne der udskilles 5 faser, der hver kunne henføres til en grav. Til den højst liggende grav var...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.