MARINARKÆOLOGISK PRØVEGRAVNING, ENDELAVE HAVN

Jørgen Dencker
I forbindelse med Horsens Kommunes udbygning af Endelave Havn foretog Vikingeskibsmuseet en marinarkæologisk forundersøgelse med maskine i det ca. 135x40 m store område, der ville blive omfattet af den nye lystbådehavn. Ved prøvegravningen blev der fundet 121 stykker bearbejdet flint, der primært forekom i den sydøstlige og midterste vestlige del af det kommende havnebassin. Med enkelte undtagelser er flinten, der er hvidpatineret og skarpkantet, udvasket og omlejret fra en nærliggende, overskyllet stenalderboplads, der har ligget...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.