Nationalmuseets rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse i Kværs Kirke 2014

Raben, Hans Mikkelsen & O. Hylleberg Eriksen
Udskiftning af tagværk i skib, kor og våbenhus. Datering af nuværende tagværk på skibet til 1452 og en reparation 1478/79 og igen ca. 1503. Reparation af skibets tagværk o. 1609 med fyrretræ. Datering af nuværende tagværk på kor til ca. 1438 og tagværk på våbenhus – og datering af våbenhus – til ca. 1440.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.