Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Mou Kirke 2008

Henriette Rensbro
Der er afgravet mellem 25 og 45 cm jord i kor, skib og sideskib. Kirkerummet blev opdelt i 9 felter (felt 1-5 med underinddeling), som blev gravet og soldet hver for sig. Der er fundet 39 mønter, to bogspænder, seks keramikskår m.m. Af anlæg blev fundet to gravkamre i kirkens 2. fag fra øst, en blysmeltegrube ved skibets syddør og rester af lergulve i sideskibet. Ingen af disse anlæg er nærmere undersøgt, da de kunne...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.