HAM4402_Tagkær_Beretning

Frauke Witte
Beretning over en arkæologisk undersøgelse i 2004 af et ca. 1500 m2 stort felt forud for opførelse af nyt ældrecenter, fandtes et gårdsanlæg fra tidlig middelalder med et enskibet langhus og rester sf et antageligt enskibet langhus med lige langvægge. Derudover fremkom der et kulturlag fra jernalderen øst for gårdsanlægget, og enkelte gruber.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.