HAM 4866 Søndergård II - Beretning

Pernille Kruse
Beretning over arkæologisk undersøgelse af i alt 4400 m2 inden for motorvejstraceet og dets berørte sidearealer. Ved undersøgelsen afdækkedes sporene efter et gårdsanlæg bestående af et hovedhus i form af et treskibet langhus samt tre tilhørende økonomibygninger i form af to huse og en staklade. Gården er typologisk rubriceret som et såkaldt Osterrönfeld-hus, type 3, og er endvidere C14-dateret til yngre romersk jernalder. Jernudvinding blev desuden dokumenteret på pladsen i form af to slaggegruber.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.