FHM5491 Dyreparken

Poul Nissen & Julie Lolk
tape 1 af projektet. Ved overvågning af muldafrømning blev der fundet 24 gruber og grubekomplekser med store mængder keramik i fladen i den østligste ende af undersøgelsesområdet. Keramikken dateres typologisk til mellemste- og yngre førromersk jernalder. Tre mindre grubekomplekser blev snittet med maskine for at efterprøve om der var tale om funktionsgruber. Dette syntes ikke at være tilfældet med de tre der blev snittet. Ved etape 2 blev kun påtruffet få og spredte anlæg. Området...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.