Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Haldum kirkegård 2012-2013

& Hans Mikkelsen
Ved udgravning på Haldum Kirkegård nord for kirken mellem de to eksisterende graverbygninger konstateredes undergrund 100-120 cm under nuværende terræn. I undergrunds niveau fandtes et større antal grave – imidlertid kunne byggeriet gennemføres uden fjernelse af grave.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.