Gudrunsvej III

Katrine Balsgaard Nielsen
Ved forundersøgelsen blev der kun fundet få spor af forhistorisk aktivitet i form af nogle få gruber samt en brønd i flere faser og en mulig brønd. Forud for forundersøgelsen var området blevet rodfræset, hvilket betød at mange anlægsspor stammede derfra eller var blevet ødelagt af det tunge maskineri. Ud over et enkelt stolpehul er der ikke fundet spor efter bebyggelse eller lignende anlæg. Der er ikke behov for yderligere arkæologiske undersøgelser.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.