HAM 4962 Søgård - Beretning 2009

Pernille Kruse
Beretning over arkæologisk udgravning (Etape I: 7/9-18/9 2009/Felt A+B, ialt 1800 m2; Etape II: 1/12-18/12 2009/Felt C, ialt 2500 m2). Udgravningerne, som bestod af tre mindre felter, viste at området generelt var kraftig forstyrret af recente nedgravninger i det militære øvelsesterræn. En del fortidsminder må formodes tabtgået som følge heraf. Ved undersøgelserne dokumenteredes et aktivitetsområde med jernudvindingsovne. Herudover blev udgravet et tilsyneladende enkeltliggende treskibet langhus. Det drejer sig om et såkaldt Osterrönfeld-hus, der knyttes til...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.