HAM 5037 Kogang II - Beretning 2010

Klaus Hirsch
Beretning over arkæologisk undersøgelse af en indlandsboplads fra Ertebøllekultur ved Kogang (Kogang II) i Kliplev sogn. På motorvejtracéet Kliplev-Sønderborg ved Kogang (Kogang II) i Kliplev sogn blev et areal på 163 m² undersøgt arkæologisk. Herved blev der fundet en stor flintplet med få rester af et senmesolitisk kulturlag. Det rige fundmateriale består af ca. 11.000 stykker bearbejdet flint samt herudover 620 stykker keramik fra jern- og middelalderen. Fundmaterialet af flint dateres hovedsageligt til Ertebøllekultur, men...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.