HAM4768_Ladegård_Beretning

M.L. Jensen, M. Nissen & Mads Leen Jensen
Beretning over en arkæologisk undersøgelse i 2008 i forbindelse med anlæggelsen af motorvejsstrækningen mellem Kliplev og Sønderborg, bestilt af Vejdirektoratet. Indenfor det 3912 m2 store hovedfelt blev der udgravet en gård fra efterreformatorisk tid (1536-1660 e.kr) med tilhørende brønd og mulig toftegrænse. Derudover blev der registreret en vejkiste og tilhørende rende fra nyere tid.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.