HAM4743_Lundsgårdsmark_XIV_Beretning

Mads Leen Jensen
Beretning over en arkæologisk udgravning i 2009. Forud for etablering af ny motorvej mellem Kliplev og Sønderborg blev der foretaget arkæologisk undersøgelser på et 400 m2 stort areal. Eventuelle fysiske spor efter sogneskellet mellem Ullerup og Sottrup blev i den forbindelse eftersøgt. Det blev ikke genfundet. Årsagen hertil kan være at skellet ligger under eller i det nordsydgående vejforløb på dette sted. Enkelte gruber med jernalderkeramik blive fundet på stedet.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.