HAM4742_Bøgrgård_Midt_Beretning

Mads Leen Jensen
Beretning over en arkæologisk undersøgelse i 2009. Forud for etablering af nyt motorvejsstræk mellem Kliplev og Sønderborg blev foretaget arkæologiske undersøgelser af traceet. I den forbindelse blev spor efter ældre landskabsmarkeringer af sogneskellet mellem Sottrup og Nybøl eftersøgt. I terrænet blev genfundet en grøft og spor efter et (efterfølgende) levende hegn på det sted, hvor sogneskellet i dag også er trukket. Intet daterende blev dog fundet i grøften, hvorfor datering af denne er usikker. Det...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.