OBM2814_beretning for forundersøgelse

M. Runge & Mads Runge
Ved forundersøgelse af 4,5 ha fremkom bebyggelsespor fra bronze-/jernalder og nyere tid samt en urnegrav fra yngre bronzealder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.