FHM 5675 Beretning

Stine Vestergaard Laursen & L.K. Larsen
Prøvegravning af ca. 4 ha forud for byggemodning. Der blev fundet nogle få, spredte anlæg, men intet, der gav anledning til yderligere arkæologiske undersøgelser.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.