HBV 1525 beretning FU

Janne Krøtel & Scott R. Dollar
Museet på Sønderskov har i starten af april 2015 foretaget en større forundersøgelse i udkanten af landsbyen Øster Lindet forud for etableringen af en rundkørsel. Ved forundersøgelsen blev påtruffet huse tilhørende en gård fra middelalderen samt en stenlagt vej, sandsynligvis en forløber for Hovgårdsvej. Der blev desuden gjort en del metalfund med detektor, i form af bl.a. danske og tyske mønter fra perioden 1771 til 1925, som vidner om den skiftende nationalitet i grænseområdet.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.