HBV 1541 beretning

Scott R. Dollar & Martin Egelund Poulsen
Fra november til december 2015 blev et 7 km langt tracé forundersøgt, der strakte sig fra Tornum til Sdr. Hygum. Denne udvidede forundersøgelse blev gennemført på baggrund af Dong Gas Distribution A/S´nye gasledning. Langs tracéet dukkede 5 lokaliteter med bebyggelseslevn op. Ved Hygum Gammelmark I fremkom der en toskibet hustomt, som typologisk er dateret til senneolitikum eller den tidligste bronzealder (HBV 1544). Knap 100 m længere mod nord blev en anden koncentration af aktivitetsspor registreret,...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.