HAM 5339 Bråtterup II - Beretning 2014

Katrine Riis
Samlet beretning over arkæologisk undersøgelse 2013 og 2014 i forbindelse med anlæggelsen af dobbeltspor på jernbanestrækningen mellem Vojens og Vamdrup. 2013: Indenfor et 443 m2 stort felt inden for traceet blev der udgravet den vestlige gavl af et stort treskibet langhus fra ældre bronzealder samt stolpehuller og gruber, bl.a. fra to andre udaterede huse. 2014: Udgravning af resten af hustomten uden for traceet. Hele den velbevarede hustomt, 7,5 meter bredt og 28,9 meter langt, er...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.