VSM G144, Mammen Søndermark. Beretning (u. snittegninger)

&
Beretning fra udgravning af bosættelsesområde med toskibede eg evt. enkelte treskibede huse samt andre anlægsspor (især ild-/kogegruber) fra tidsrummet senneolitikum til æ. bronzealder per. I-(II).
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.