BVHM00431_beretning

Sidsel Wåhlin
Udgravning af 1000kvm landbrugsbyggeri grund. Der var mange solide stolpehuller, men det var vanskeligt at få dem udskilt tilsikre konstruktioner. Der blev dog udskilt et treskibet langhus K1 med tre bevarede sæt tagstolper, spændbredde 2,5m og delvist bevaret stolpevæg og nord og syd. Ud fra konstruktionen er pladsen forsigtig dateret til yngre bronzealder/jernalder. Der blev også udgravet 7 kogestensgruber, heraf lå en indenfor Hus K1s grundplan.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.