Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undrsøgelse i Fjelsted kirke 2008

Henriette Rensbro
Der er ved kirkens istandsættelse i 1970 foretaget en opfyldning bestående af minimum 50 cm gruset fyld næsten uden genstandsfund i. Om der forud for dette er foretaget en afgravning af ældre lag kan ikke afgøres. I koret har været et gulvvarmeanlæg, som nu er fjernet og erstattet med grus. Der er ikke set anlæg eller lag, som er ældre end 1970.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.