Beretning om prøvegravning

L. R. Sparrevohn & Rasmus Mathiesen
Prøvegravning af et areal på ca. 5000 m2 før etablering af dige med tilhørende afvandingsgrøft, beliggende i den fossile Vallensbæk fjord. Ved prøvegravning undersøgtes ved stikprøver tilstedeværelsen af mesolitisk bopladsaktivitet. Den vertikale lagfølge blev kortlagt og der fremkom enkelte flintgenstande. Der indstilles ikke arealer til egentlig udgravning.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.