VSM 09469 Vestergård Beretning

Katrine Vestergaard
Viborg Museum foretog forud for anlæggelse af biogasanlæg ved Vestergård syd for Iglsø, en udgravning over to etaper, hvor der i alt blev undersøgt ca. 6150 m2. Under etape 1 blev der undersøgt to områder på i alt 2200 m2. Ved udgravningen fremkom bebyggelsesspor i form af to treskibede hustomter, fem mindre gruber, samt et større grubekompleks. I alle gruber blev der fundet store mængder lerkarskår, der dateres til overgangen mellem yngre bronzealder og ældre...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.