Beretning for udgravning af TAK 1552

L. R. Sparrevohn, L. Boye, K. Paulmann & J. Sigurdsson
Forud for anlægsarbejde foretog Kroppedal Museum i februar 2013 en arkæologisk udgravning indenfor et areal på ca. 2.100 m2. Herved afdækkedes spor efter et treskibet langhus, et hegnsforløb og en konstruktion, som muligvis kan tolkes som et forrådshus på pæle. Dertil kom der spredte gruber. Det treskibede langhus havde en længde på 21,5 m og mellem 4,8 og 5,3 meter i bredden. Huset klassificeres som et Ragnesminde hus og dateres til yngre romersk jernalder (3.-...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.