FHM 5665 Beretning

Stine Vestergaard Laursen
Ved forundersøgelsen er der fundet spor efter forhistorisk aktivitet i form af flere gruber, med en del keramik, der dateres til førromersk jernalder, samt et ovnanlæg. Området ned mod Revens Møllebæk er lavtliggende og stod delvist under vand, hvorfor nogle af prøvegrøfterne i nordenden slutter før områdets nordlige afgrænsning. Gruberne og ovnanlægget respræsenterer et aktivitetområde, muligvis flere, som nok skal forståes i tilknytning til en nærliggende bebyggelse. Der er ikke fundet spor efter bebyggelse på...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.