Beretning for prøvegravningen ved Klevehøjvej

Jonas Hasemann Sigurdsson & Linda Boye
Prøvegravning af et ca. 40.000 m2 stort areal. Kroppedal Museum. Undersøgelsen viste kun spredte anlægsspor samt en rest af en overpløjet gravhøj. Dertil omfattede undersøgelsen et markant stendige, som blev registreret inden destruktion. Undersøgelsen sluttede med prøvegravningen.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.