Beretning for den arkæologiske undersøgelse af MLF00075 Krogsbølle

Brian Westen
Ved udgravningen af en senpalæolitisk boplads ved Krogsbølle, Nakskov, kunne det udgravede genstandsmateriale dateres til Hamburgkulturens yngre fase, Havelte-fasen. Der blev undersøgt 19 m2 fordelt i kvadratmeterfelter og 43 m2 udgravet som grøft i forbindelse med udtagning af prøver til naturvidenskabelige undersøgelser. Af sikre redskabskategorier fra Hamburgkulturen har undersøgelsen i 2012 produceret: 5 Havelte-spidser, 7 zinken/bor, 9 stikler, 1 skraber og 5 dobbeltredskaber. Redskabsinventaret, sammenlagt med genstandsmaterialet fra prøvegravningen i 2006 (LFS198) og i 2007...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.