FHM 5537 Fjernevarmetracé

Poul Nissen & L.K. Larsen
vervågningen af nedgravningen af fjernvarmetrace igennem og nord for Lisbjerg – samt en mindre arkæologisk udgravning på dele af dette tracéforløb. Overvågningen og udgravningen af det 1.400 meter lange tracé blev delt op i 6 delforløb. Del 1. Spredte anlæg uden fund. Del 2. Der blev fundet et meget omfattende kulturlag med fund fra neolitikum i bunden. Der var enkelte stolpehuller (som ikke lå i system) og nogle brydegruber, der var gravet ned igennem flere...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.