VSM G121, Hedelund

, , , &
Rapport fra prøvegravning forud for dybdepløjning til læhegn. Viborg Museum foretog i 2000 en lille arkæologisk prøvegravning forud for planlagt dybdepløjning til et læhegn nord og vest for gården Hedelund i Øster Bølle sogn. Der blev udlagt to 2m brede søgegrøfter med en samlet længde på ca 74m. Ved nordsiden af en overpløjet gravhøj blev fundet enkelte anlægsspor og her udvidedes søgegrøften til en bredde på 4m over en 15m lang strækning. Der blev fundet...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.