FHM5245 Rønhøjsager Beretning

Claus Skriver & Stine Vestergaard Laursen
Arkæologisk undersøgelse af 5500 m² stort areal fordelt på 3 områder. Undersøgelsen omfattede udgravning af to treskibede enfasede langhuse, et treskibet udhus med to faser og tre staklader fra yngre førromersk jernalder per III til ældre romersk jernalder B1 (150 f.kr. -70 e.kr.). Herudover blev der fundet 15 gruber samt to grubekomplekser fra førromersk jernalder til ældre romersk jernalder. Gruberne fordeler sig på tre områder og de indikerer, at der har været en del håndværksmæssige...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.