MKH 1721 Bøgeløkke - Beretning

Mette Sørensen & Silke Eisenschmidt
Beretning over arkæologisk undersøgelse i forbindelse med privat udstykning ved gården Bøgeløkke i Nørre Bjert. Indenfor to udgravningsfelter på henholdsvis 1600 m2 og 1400 m2 fandtes i alt fire huse fra førromersk jernalder. Til bopladsen hørte flere større lertagningsgruber med et omfangsrigt keramikmateriale.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.