VSM 10401 Ørbækgård Plantage

Katrine Vestergaard
Ved en udvidet forundersøgelse af et ca. 2 km langt og op til 7 m bredt kabeltrace, blev der fundet bebyggelsesspor i to områder, i den sydligste del af traceet og over en strækning på ca. 500 m omtrent på midten af traceet. Den sydlige bebyggelse behandles i en beretning for sig (VSM 10399), den resterende del af forundersøgelsen redegøres der for i denne beretning. Der blev over en stækning på ca. 500 m fundet...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.